در گذار یار

    ………….در سوگ ……………………   
پروفسور احسان یارشاطر

بالاتر بدار سرت را
………………سرزمین بلنداها،
که آب و خاک تو
سرشته به آبروی سرشکی ست
………………………………چندان آیین مهر و
………………………………..آیینه دار چهر
که بر دشمنایگی نیز
مٌهر دوستی ببارد؛

فرزندان و دوستارانت  -که دیگر-
………………………………مِهر جهانتاب در نهان دارند و
……………………………….چندان رودند
……………………………….که تو دریابار برخیزی.

از آن ست
…………که بر سر دار نیز
………………………..بالا بلند میکنی!

خورشید، آری؛
ولی
مهر کجا میمیرد؟!

.

.
#بینش | 97/6/1۱ | مهرآگه

یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *